پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : درآمدهاي مالياتي دولت از پتروشيمي ها و اشتغال پايدار اين صنعت
جمعه، 26 تیر 1394 - 10:49 کد خبر:35448
صنعت پتروشيمي ضمن پرداخت سالانه چند هزار ميليارد تومان ماليات،ده ها هزار اشتغال پايدار و مولد ايجاد نموده است. درآمد هاي ارزي كشور را افزايش داده و در توسعه اقتصادي، فرهنگي و علمي استان هاي مختلف كشور نقش كم نظيري ايفا نموده است


پيام نفت:

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه مزاياي صنعت پتروشيمي بر همگان روشن است، گفت: ايران با دارا بودن ذخاير گسترده هيدروكربوري، مزيتهاي زيادي براي گسترش و توسعه صنعت پتروشيمي دارد و موظف هستيم با يكدلي در راه بهبود وضع زندگي مردم گام برداريم.

نعمت زاده ادامه داد: توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي همسو با بخش بالادستي بايد مورد توجه قرار گيرد و صنايع تكميلي پتروشيمي سبب توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر مي شود كه پيامد آن افزايش سودآوري براي اين صنعت خواهد بود.

وي با بيان اين كه نبايد پليمرها، آروماتيك ها و ديگر محصولات مشابه را مواد خام دانست، گفت: اين محصولات ارزشمند خود از نفت و گاز توليد مي شوند پس بايد گفت كه داراي ارزش ويژه خود هستند.

نعمت زاده ادامه داد: توسعه بخش پايين دستي پتروشيمي سبب اشتغالزايي قابل قبولي مي شود و آمارها نشانگر آن است كه صنايع پايين دست ١٠ برابر اشتغال بيشتر ايجاد مي كند.

وي با بيان اين كه صنايع ميان دست پتروشيمي به دليل نياز به دانش فني پيشرفته و سرمايه گذاري هنوز نتوانسته است رشد قابل قبولي را تجربه كند، گفت: اميدواريم بخش مياني اين صنعت به عنوان حلقه مفقوده در آينده بتواند زنجيره توليد را تكميل كند.

نعمت زاده افزود: در راه توسعه صنعت پتروشيمي نبايد تنها در داخل مرزها بمانيم و بايد افزون بر جذب سرمايه گذاريهاي خارجي خودمان نيز در ديگر كشورها، سرمايه گذاري كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق پيش بيني ها امسال صادرات محصولات پتروشيمي به حدود ١٣ ميليارددلار مي رسد و معادل هفت ميليارد دلار نيز ارزش محصولات متنوع پتروشيمي در داخل كشور خواهد بود كه در مجموع ارزش اين صنعت را امسال به حدود ٢٠ ميليارددلار مي رساند.

وي ادامه داد: خودمان بايد با همدلي مسير توسعه كشور را شتاب بخشيم و از ظرفيتهاي بانكي داخلي و خارجي نيز بيش از پيش بهره بگيريم.

نعمت زاده تصريح كرد: بايد دست به دست دهيم و كشور را از تورم و فقر نجات دهيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه اكنون كشور و نظام در اقتدار قرار دارد، گفت: اين مطلب كه وزيرخارجه ما با ٦ وزير امور خارجه كشورهاي بزرگ جهان گفتگو مي كند و با منطق صحبت مي كند نشان دهنده اقتدار نظام است و ديگر ژستهاي توخالي و ناسزا جايگاهي ندارند.

وي با انتقاد از برخي مديران كه مي گويند "تحريمها اثر ندارد"، گفت: اين افراد چرا دروغ مي گويند اكنون بر اثر همين تحريمها ركود، تورم و بيكاري ايجاد شده است و ما بايد به سوي فردايي بهتر و توسعه كشور با همكاري و تعامل پيش برويم.

نعمت زاده در پايان با بيان اين كه چابهار و جاسك قطبهاي آينده صنعت پتروشيمي خواهند بود، گفت: چابهار با توجه به قابليتهاي موجود مي تواند همانند عسلويه رشد كند و جاسك نيز با ايجاد شهرك صنعتي كه پتروشيمي ها سهم مطلوبي در آن محل خواهند داشت نيز يك قطب ديگر پتروشيمي خواهد بود