پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : استفاده بهينه از CO2 با تزريق در مخازن و تبديل به محصولات پتروشيمي
دوشنبه، 14 اردیبهشت 1394 - 13:05 کد خبر:35055
پيام نفت:
پتانسيل مخازن كشور براي تزريق دي اكسيدكربن در آنها از يك سو و امكان تبديل اين گاز به محصولات پتروشيمي، بستر را براي كاهش انتشار CO2 و حل چالشهاي زيست محيطي ناشي از آن فراهم كرده است.

به گزارش شانا، رئيس پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين پژوهشگاه صنعت نفت در سمينار بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري براي كاهش انتشار و مصرف دي اكسيدكربن كه هفتم آبان ماه در اين پژوهشگاه برگزار شد، گفت: اگرچه مطالعات نشان مي دهد ازدياد برداشت با روش تزريق CO2 روش پرهزينه اي است، اما مزايايي نظير امتزاجي بودن دي اكسيد كربن و امكان افزايش ضريب بازيافت تا 85 درصد با استفاده از اين روش، هزينه هاي بالاي ناشي از آن را بي تاثير كرده است.

محمد كرامتي افزود: تزريق CO2 در مخازن از لحاظ فناوري در سطح جهان به مرحله بلوغ رسيده است و امروزه در بيش از 150 مخزن دنيا كه 105 مخزن آن در آمريكا قرار دارد، استفاده مي شود.

وي با اشاره به فشار مخزن به عنوان يكي از اصلي ترين شاخصهاي تعيين كننده در تزريق CO2 گفت: خوشبختانه فشار عمده مخازن ايران بالاتر از 2 هزار PPM است و اين امر، نشان دهنده آمادگي 90 درصد مخازن كشور (از بُعد فشاري) براي تزريق دي اكسيدكربن است.كرامتي با بيان اين كه ايران در تزريق CO2 به مخازن از كشورهاي همسايه نيز عقب تر است، ادامه داد: اين در حالي است كه كشور ما به لحاظ زمين شناسي نيز براي پياده سازي اين روش مناسب است.

وي گفت: مخازن نفت و گاز تخليه شده، مخازن درحال توليد براي ازدياد برداشت، آبرانهاي مخازن و گنبدهاي نمكي، گزينه هاي ممكن براي تزريق CO2 به شمار مي روند.

به گفته كرامتي، همچنين لايه نفتي پارس جنوبي به دليل توليد CO2، خود از بهترين گزينه ها براي تزريق اين گاز محسوب مي شود و مخازن فهليان و سروك به دليل كربناته بودن و نداشتن شكستگي و مخزن آسماري نيز در قسمتهايي با شكستگي پايين، پتانسيلهاي خوبي براي تزريق CO2 هستند.

رئيس پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين پژوهشگاه صنعت نفت در ادامه، فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه تزريق دي اكسيدكربن را تشريح و تصريح كرد: سرمايه گذاري در بخشهاي تحقيقاتي به منظور ازدياد برداشت، سرمايه گذاري در توسعه فناوري و تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه گذاري براي احداث تاسيسات سرچاهي تزريق CO2 در ميادين، ايجاد سيستم يكپارچه جمع آوري و انتقال CO2، استفاده از تجارب بين المللي در اين زمينه و شناسايي و غربالگري ساختارهاي مخزني جهت تزريق CO2 از فرصتهايي است كه بايد براي جذب سرمايه گذاران معرفي شود.سمينار “ضرورتها، راهكارها و فرصتهاي سرمايه گذاري براي كاهش انتشار و مصرف گاز دي اكسيدكربن” با محورهاي اهميت حوزه مديريت كربن و فرصتها و تهديدهاي اين حوزه براي وزارت نفت، ضرورت بحث تزريق دي اكسيدكربن در مخازن نفتي، فرصتهاي سرمايه گذاري براي استفاده بهينه از اين گاز و ارائه دستاوردهاي پروژه هاي پژوهشي جمع آوري گاز دي اكسيدكربن و اعلام راهكارهاي كاهش مصرف آن با حضور نمايندگاني از حوزه هاي نفت، گاز، پتروشيمي، محيط زيست و سرمايه گذاران بخش خصوصي، هفتم آبانماه امسال در سالن همايشهاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.