پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بازيافت گاز CO2 از خروجي واحدهاي نيروگاهي و تزريق آن به مخازن نفتي با هدف ازدياد برداشت
شنبه، 12 اردیبهشت 1394 - 09:07 کد خبر:34995
پيام نفت:
نيروگاههاي حرارتي كشور از سوختهاي فسيلي براي توليد برق استفاده مي‌نمايند و به همين دليل يكي از منابع بزرگ انتشار CO2 بشمار مي‌روند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني صبا به نقل از پژوهشگاه نيرو ، با توجه به اثرات مخرب زيست محيطي گاز CO2به عنوان يك گاز گلخانه‌اي، كاهش انتشار يا حذف اين گاز از جمله سرفصلهاي نوين تحقيقاتي محسوب مي‌گردد. يكي از روشهاي جلوگيري از انتشار گاز CO2تزريق آن به مخازن نفتي مي‌باشد. به اين طريق هم از انتشار يك گاز آلاينده جلوگيري مي‌شود هم گاز CO2جايگزين گاز طبيعي تزريقي به مخازن نفتي كشور خواهد شد.
در اين روش با نصب يك واحد بازيافت گاز CO2 در خروجي واحدهاي نيروگاهي، CO2 حاصل از احتراق سوخت با استفاده از حلالهاي شيميايي جذب مي‌گردد. سپس گاز CO2جذب شده توسط يكسري كمپرسور تا فشار مورد نياز جهت تزريق به چاههاي نفت (در حدود 100 تا 150 بار) فشرده شده و توسط خط لوله به محل تزريق هدايت مي‌گردد. شكل ذيل اين فرآيند را به صورت شماتيك نمايش مي‌دهد.
تا كنون در كشورهاي مختلف از جمله آمريكا، كانادا، نروژ و مجارستان از اين تكنولوژي جهت ازدياد برداشت از چاههاي نفت استفاده گرديده است. در كشور ما نيز پروژه‌اي تحت عنوان امكان‌سنجي بازيافت گاز CO2 خروجي واحدهاي نيروگاهي كشور جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي توسط پژوهشگاه نيرو و شركت ملي نفت ايران- مديريت پژوهش و فناوري در دست اجرا مي‌باشد.
 
پژوهشگاه نيرو