پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بهره برداري از پروژه سوخت رساني به نيروگاه سنندج، بزودي
سه شنبه، 19 بهمن 1389 - 17:36 کد خبر:3125
پروژه سوخت رساني به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج با 95 درصد پيشرفت فيزيكي، به زودي به بهره برداري مي رسد.


به گزارش شانا، رئيس تعميرات مكانيك منطقه غرب شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در اين باره گفت: عمليات سوخت رساني با استفاده از 23 كيلومتر خط لوله 10 اينچ انجام مي شود.

جلال حياتي هدف از اجراي اين پروژه را سوخت رساني به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج به منظور انتقال و تأمين سوخت مايع و جايگزيني آن با گاز مصرفي در زمان افت فشار گاز اعلام كرد و افزود: در اجراي اين پروژه منيفولد و تأسيسات جانبي آن نيز در محدوده تأسيسات سنندج و نيروگاه تكميل نهايي شده است.

وي تاكيد كرد: در صورت درخواست و اعلام نياز از سوي نيروگاه، تنها در زماني كه با افت فشار رو به رو هستند، با هماهنگي با شركت پخش فرآورده هاي نفتي، نفت گاز موردنياز در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

حياتي افزود: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، توانايي انتقال روزانه 3500 متر مكعب سوخت مصرفي را دارد كه نيروگاه سنندج مي تواند اين ميزان را در دو مخزن 20 و 35 ميليون ليتري ذخيره و در زمان نياز از آن استفاده كند.

با اتصال نيروگاه سنندج به خطوط لوله با هدف دريافت سوخت مايع، اين نيروگاه‌ مي تواند علاوه ‌بر گاز، سوخت دوم نيز دريافت كنند.

انتقال سوخت مايع به نيروگاه ها به شدت سرماي هوا و ميزان گازرساني به آنها بستگي دارد و در صورت كمبود گاز، سوخت مايع (به عنوان سوخت دوم) با خطوط لوله به نيروگاه ها منتقل خواهد شد.