پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مشاركت جديد گازي ايران، روسيه و آلمان
شنبه، 31 خرداد 1393 - 06:00 کد خبر:31215
پيام نفت:

مديرعامل شركت ذخيره‌سازي گاز طبيعي با تشريح مشاركت جديد متخصصان ايران، آلمان و روسيه براي اجراي نخستين طرح ذخيره‌سازي گاز در گنبدهاي نمكي در سطح منطقه خاورميانه، اعلام كرد: با اجراي اين پروژه امكان ذخيره سازي گاز پارس جنوبي در گنبدهاي نمكي كوير كاشان فراهم خواهد شد. 

به گزارش پانا نيوز، مسعود سامي وند در گفتگو با مهر درباره جزئيات مشاركت جديد گازي ايران با شركت‌هايي از آلمان و روسيه در طرح هاي ذخيره سازي گاز طبيعي كشور، گفت: براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت طرح ذخيره سازي گاز طبيعي در گنبدهاي نمكي در دستور كار قرار گرفته است. 

مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز طبيعي ايران با اعلام اينكه در حال حاضر تمامي مراحل مطالعاتي لرزه نگاري، لرزه نگاري انفجاري و 260 هزار متر حفاري در گنبدهاي نمكي نصرآباد كاشان بيا ذخيره سازي گاز طبيعي انجام شده است، تصريح كرد: به منظور بومي سازي و انتقال دانش فني ذخيره سازي گاز در گنبدهاي نمكي در اين پروژه شركت هاي ايراني با شركت هايي از آلمان و روسيه همكاري مشترك مي كنند. 

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه رهبر كنسرسيوم طرح ذخيره سازي گاز در كاشان يك شركت ايراني است، اظهار داشت: شركت هاي آلماني و روسي در بخش هايي از اين پروژه همكاري دارند كه برنامه ريزي براي انتقال دانش فني انجام شده است. 

سامي وند با يادآوري اينكه به زودي ايران علاوه بر مخازن تخليه هيدروكربوري در ذخيره سازي در گنبدهاي نمكي به دانش فني بومي دست مي يابد، تبيين كرد: يكي از مهمترين اهداف اجراي پروژه نصرآباد كاشان ذخيره سازي گاز طبعي مياديني همچون پارس جنوبي و تزريق آن به شبكه سراسري براي فصول سرد سال است. 

مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز طبيعي ايران با يادآوري اينكه اجراي اين پروژه نياز به آب دارد، تبيين كرد: از اين رو براي صيانت از مخازن زير زميني آب قراردادي براي خريد آب فاضلاب شهري كاشان به ارزش تقريبي 5 ميليارد تومان با شركت آب و فاضلاب كاشان منعقد شده است. 

وي با بيان اينكه با تكميل مراحل مطالعاتي و اكتشافي از دو ماه آينده حفاري اولين حلقه چاه در گنبدهاي نمكي كاشان به منظور ذخيره سازي گاز طبيعي آغاز خواهد شد، افزود: در اين طرح بيش از ٦ نوآوري جديد انجام شده و از تكنولوژي‌هاي روز جهان نيز بهره گرفته شده و زمينه و زيرساخت برداشت تا سقف ٨٠ ميليون متر مكعب در روز از اين پروژه وجود دارد. 

وي با اشاره به اين كه در فاز نخست اين طرح ٢ ميليارد متر مكعب و در فاز دوم نيز ٢ ميليارد متر مكعب گاز ذخيره مي شود، ياد آور شد: با بهره برداري از طرح گنبد نمكي نصرآباد كاشان، دو ميليارد متر مكعب به ظرفيت ذخيره سازي گاز كشور اضافه مي شود. 

سامي وند با اشاره به سرمايه گذاري يكهزار ميليارد توماني اين پروژه در كاشان و ساخت تأسيسات گازي، استخراج گاز دراين پروژه را معادل قرار داد صادرات گاز ايران به پاكستان عنوان كرد و گفت: در هر فاز اين پروژه 2 ميليارد مترمكعب گاز كه به مراتب بيشتر از مخزن گازي سراجه قم بوده توليد خواهد شد است.