پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ظرفيت سازي براي گازرساني به واحدهاي صنعتي استان قم
یکشنبه، 25 خرداد 1393 - 14:45 کد خبر:31120
پيام نفت:

ظرفيت برداشت بيش از 400 هزار متر مكعب در ساعت گاز براي واحدهاي صنعتي استان قم فراهم شد.

 

به گزارش شانا سرپرست شركت گاز استان قم با حضور در شركت هاي صنعتي اين استان و در جلسه اي با مديران اين شركت به بحث و تبادل نظر و ايجاد بستر مناسب براي همكاري هاي دو طرف پرداخت.

فرجي افزود: يكي ازمهمترين مصرف كنندگان گاز اين استان كارخانجات و مشتركان عمده هستند كه استمرار و پايداري جريان گاز آنها و نيز گازرساني به شهرك هاي صنعتي جديد ساخت در سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي از اولويت كاري اين شركت است.

وي ادامه داد: درهمين خصوص زير ساختهاي بسيار خوبي با ظرفيتي بيش از 400 هزار متر مكعب در ساعت در محورهاي خروجي شهر مقدس قم براي استفاده و مصرف گاز در واحدهاي صنعتي مستقر در اين محورها ايجاد شده است.

فرجي اظهار كرد: مسأله اي كه درطراحي شبكه گاز رساني در شهركهاي صنعتي حائز اهميت است نوع كاربري خاص وبه تبع آن، ميزان مصرف گاز پيش بيني شده است و هرگونه تغيير و تجديدنظر در نوع كار براي اين واحدها پس از اجراي شبكه گذاري، ضمن ايجاد اختلال در مصرف مشتركان و واحدهاي توليدي، موجب افزايش سرعت گاز در شبكه ها، خوردگي و كاهش عمر تاسيسات مي شود.

سرپرست شركت گاز استان قم با بيان اينكه رعايت نكردن الگوي مصرف گاز در شهركهاي صنعتي تبعاتي را ايجاد مي كند، تصريح كرد: تعامل و هماهنگي بيش از پيش كارشناسان شركت گاز استان قم و شركتهاي صنعتي ضروري است.

ابراهيمي مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم نيز گفت: تعامل ما با شركت گاز بسيار خوب است و تاكنون مشكلي كه مانع تامين گاز شهركهاي صنعتي و واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و ساير مناطق استان شود، نداشتيم و مسايل در كمترين زمان با تلاش مديريت و مجموعه شركت گاز برطرف مي شود.