پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : دلايل عدم توليد بنزين در پالايشگاه اصفهان
یکشنبه، 25 خرداد 1393 - 05:30 کد خبر:31083
پيام نفت:

به گزارش نماينده به نقل از تسنيم ؛ عباس كاظمي در مورد تكميل نشدن طرح بنزين‌سازي پالايشگاه اصفهان در بهار امسال، علت تأخير در راه‌اندازي اين طرح پالايشگاهي را اين گونه توضيح داد: براي اين طرح منتظر كاتاليست بوديم كه خوشبختانه يك سازنده داخلي و يك واحد پتروشيمي ساخت كاتاليست مورد نياز را شروع كردند.

معاون وزير نفت با اعلام اين كه "اميدواريم" طرح بنزين‌سازي پالايشگاه اصفهان مهرماه امسال به بهره‌برداري برسد گفت: در حال حاضر از نظر فني هيچ مشكلي در راه اندازي اين طرح وجود ندارد، تنها از نظر زمان ممكن است مشكل ايجاد شود.

وي يادآور شد: با راه‌اندازي اين طرح علاوه بر افزايش توليد بنزين پالايشگاه اصفهان، كيفيت و اكتان اين فرآورده نفتي نيز ارتقا خواهد يافت.

 اجراي طرح بنزين‌سازي پالايشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است كه در صورت راه‌اندازي آن، بدون افزايش خوراك پالايشگاه، روزانه توليد بنزين پالايشگاه سه ميليون ليتر و گاز مايع ۴۰۰ هزار ليتر افزايش خواهد يافت. البته در مقابل توليد روزانه گازوييل ۶۰۰ هزار ليتر و سوخت جت ۱.۷ ميليون ليتر كاهش مي‌يابد.

در ادامه كاظمي در مورد طرح بنزين‌سازي پالايشگاه بندرعباس هم گفت: وضعيت اجراي اين طرح با ۹۰ درصد پيشرفت، خوب است. به گفته مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران طرح بنزين‌سازي پالايشگاه بندرعباس بهمن ماه امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.

با راه‌اندازي طرح بنزين‌سازي پالايشگاه بندرعباس كه اجراي آن از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است، روزانه ۲.۵ ميليون ليتر توليد بنزين كشور افزايش خواهد يافت.