پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : دستورالعمل قيمت گذاري محصولات پالايشگاهها ابلاغ شد
دوشنبه، 19 خرداد 1393 - 04:30 کد خبر:30866
پيام نفت:

تمام محصولات توليدي پالايشگاههاي كشور از ابتداي امسال بر اساس كيفيت ارزيابي و تعيين قيمت مي شود. 
به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي كشور گفت: يكي از اقدامات مهم شركت ملي پالايش و پخش نهايي كردن دستورالعمل تعيين قيمت محصولات پالايشگاهها بر اساس كيفيت بوده است.
بنا بر اعلام شاهرخ خسرواني، تمام پالايشگاههاي دولتي و خصوصي موظف به رعايت اين دستورالعمل هستند.
خسرواني، افزود: به عنوان مثال در مورد بنزين، توليد پالايشگاه اراك به عنوان معيار در نظر گرفته شده و در صورت پايين تر بودن كيفيت بنزين ساير پالايشگاهها، آن محصولات با قيمت پايين تري خريداري مي شود.
وي يكي از محاسن اجراي اين دستورالعمل را ترغيب تمام پالايشگاههاي كشور به سمت اجرا و تسريع روند طرحهاي توسعه اي عنوان و تصريح كرد: در اين ميان پالايشگاههاي خصوصي ميل بيشتري براي انجام طرحهاي توسعه اي و بهبود كيفيت پيدا خواهد كرد.
وي افزود: اين دستور العمل كه بر اساس قانون ابلاغيه بودجه سال 93 در هيئت مديره شركت ملي پالايش و پخش مصوب شده است، درباره 5 فرآورده اصلي (بنزين، گازوئيل، نفت كوره،...) به علاوه سوخت جت اجرا خواهد شد.