پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : گشايش درهاي صنعت نفت مكزيك به روي بخش خصوصي
یکشنبه، 17 آذر 1392 - 16:15 کد خبر:24336
پيام نفت:
 

 مجلس سناي مكزيك طرحي را ارائه كرد كه با تصويب آن، امكان حضور بخش خصوصي در صنعت نفت اين كشور فراهم مي شود.

 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از مكزيكو سيتي، يكي از كميته هاي مجلس سناي مكزيك براي اصلاح صنعت نفت دولتي اين كشور طرحي را ارائه كرد كه براي نخستين بار در دهه هاي گذشته، امكان فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي را در اين صنعت فراهم مي كند.

اين طرح جاه طلبانه براي اصلاح صنعت انرژي و شركت دولتي پيكمس، دولت مكزيك را قادر مي كند كه بگذارد شركت هاي خصوصي به اكتشاف و استخراج نفت و گاز بپردازند.

بر اساس قانون اساسي كنوني مكزيك، فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه ممنوع است.

با اين همه،  اين طرح تازه واگذاري امتياز بهره برداري از ذخاير مكزيك را به بخش خصوصي، همچنان ممنوع مي كند.

اين كميته رايزني درباره اين طرح را در هفته جاري آغاز مي كند و انتظار مي رود كه در هفته آينده، آن را براي بررسي از سوي همه اعضاي سنا ارائه كند.

ملي كردن صنعت نفت و ايجاد شركت پيمكس، از يادگارهاي دوران رياست جمهوري لازارو كاردناس در سال ١٩٣٨ ميلادي است كه اختيار ذخاير ملي مكزيك را به مردم اين كشور بازگرداند.

توليد نفت مكزيك از سه ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه در سال ٢٠٠٤ ميلادي، به دو ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه در سه ماه سوم سال ٢٠١٣ ميلادي كاهش يافته است.

منتقدان، سرمايه گذاري ناكافي در بازسازي و اكتشاف، نبود بهره وري، گروه بازي و فساد را مهمترين نقطه ضعف هاي پيمكس مي دانند.

 

منبع:شانا