پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بررسي ظرفيت ذخيره سازي گاز در ميادين گازي شركت نفت مناطق مركزي
سه شنبه، 21 آبان 1392 - 18:00 کد خبر:23335
پيام نفت:

 شركت نفت مناطق مركزي ايران اولين شركت بالادستي در سطح شركت ملي نفت ايران و در سطح خاورميانه است كه فرآيند تبديل ميادين گاز ميعاني را با هدف احياء مخزن و بهبود برداشت و تبديل آنها به يك ميدان گاز خشك و بازيافت ميعانات به بهترين شكل دنبال كرده است. 

به گزارش خبرگزاري موج، مهدي فكور، مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران با بيان اين مطلب افزود: شركت نفت مناطق مركزي ايران، ركن اصلي و محوريت كار را در پروژه هاي ذخيره سازي گاز برعهده دارد. 
وي تصريح كرد: در اين زمينه مي توان به انجام مطالعات مخازن در فرآيند ذخيره سازي در ميدان سراجه و شوريجه D اشاره كرد كه براي آماده سازي اين ميدان جهت ذخيره گاز، تاكنون چند مطالعه شبيه سازي انجام شده است و مي توان به انجام مطالعات يك شركت ايراني و يك شركت فرانسوي در اين حوزه اشاره كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، فكور با بيان اينكه مطالعه اي نيز تحت عنوان "مطالعه جامع و بروزرساني" با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت و يك شركت خارجي انجام شده است، ادامه داد: مطالعه آزمايشگاهي بررسي اثر تزريق گاز بر سنگ و سيال مخزن سراجه و شوريجه D نيز قابل توجه است كه با توجه به ويژگي هاي ميدان و فرايند ذخيره سازي گاز، اجراي اين پژوهش در يك رويكرد سيستماتيك در قالب چهار مطالعه مجزا طراحي شده است.
وي خاطرنشان كرد: اين چهار مطالعه شامل مطالعات PVT در خصوص سيال مخزن و شبيه سازي سيكل هاي تزريق و بازگيري درون PVT، مطالعات شبيه سازي سيكل هاي تزريق و بازگيري در مغزه، مطالعات ارزيابي صدمه سازند به واسطه تشكيل كريستال نمك ناشي از تزريق گاز خشك به مغزه اشباع از آب سازند و بررسي پديده حبس شدن گاز در ناحيه آبزده مخزن است.
گفتني است در خصوص فرايند ذخيره سازي گاز در ميادين گازي ايران، مقاله كاملي از سوي مهدي فكور؛ مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران تهيه شده است كه دسترسي به متن كامل مقاله در بخش ذيل ممكن است.