پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : مذاكره با بخش خصوصي براي اجراي پروژه هاي ذخيره سازي گاز
یکشنبه، 5 آبان 1392 - 10:00 کد خبر:22589
پيام نفت:
 

مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران از تمايل وزير نفت براي ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در مخازن ذخيره سازي و مذاكره با شركت هاي خارجي و داخلي براي تحقق اين امر خبر داد. 

 
 

شبكه ايران /  مسعود سامي وند با اعلام اين كه بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري در مخازن ذخيره سازي فراهم است، افزود: نظر وزير نفت آن است كه بخش خصوصي وارد اين بخش شود، از اين رو با شركت ها و كشورهايي كه تمايل به ورود در اين بخش را دارند، وارد مذاكره مي شويم.

به گزارش شانا، وي با اعلام اين كه بر اساس اين سياست وزير نفت، دست ما براي توسعه مخازن ذخيره سازي گاز باز شده است، اظهار داشت: كشورهايي براي سرمايه گذاري در مخازن ذخيره سازي ايران متقاضي هستند و در حال بررسي شرايط هستيم و پيشبرد كار نياز به زمان دارد.

مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران از بررسي محدوده خط هشتم سراسري براي ذخيره سازي گاز در اين منطقه خبر داد و گفت: ٩٢ مخزن در غرب كشور شناسايي شده است، همچنين در شرق و مركز كشور نيز بررسي هايي در اين خصوص صورت گرفته است.سامي وند با اعلام اين كه ذخيره سازي گاز در ايران رو به پيشرفت است، گفت: در مجموع ٢٢٠ مخزن ذخيره سازي در ايران شناسايي شده است كه با تشكيل كارگروهي با داشتن تجربه كاري در بخش هاي مخزن، ژئوفيزيك، پتروفيزيك و حفاري، ٤٤ مخزن براي ذخيره سازي برگزيده شده است.

وي به فاكتورهاي مورد نياز براي برگزيدن مخازن ذخيره سازي اشاره و تصريح كرد: نزديكي مخزن به خط لوله، مطلوب بودن حجم مخزن و نزديكي به مناطق پرمصرف از جمله موارد براي انتخاب مخازن ذخيره سازي است.

مديرعامل شركت ذخيره سازي گاز ايران به ديگر سياست ها براي تعيين مخازن ذخيره سازي اشاره و تصريح كرد: واقع شدن مخازن در غرب كشور به دليل وجود خطوط گاز صادراتي، نزديكي به تهران به دليل تامين گاز كلان شهر و نزديكي مخزن در شمال كشور به دليل تامين گاز اين منطقه، از ديگر فاكتورهاي مهم در تعيين مخازن ذخيره سازي است.//33